fbpx

Zásady ochrany osobných údajov

Správca Osobných údajov:

Správca osobných údajov je firma BGV s.r.o., IČO: 36 476 340 so sídlom: Hniezdne 471, 065 01, Hniezdne zapísaná v ORSR dňa 07.11.2001.

Účel spracovania osobných údajov:

(a) Doručenie tovaru správnej osobe (meno, priezvisko, kontaktná adresa a tel. číslo)
(b) Zaslanie potvrdenia objednávky a informovanie o jej stave (e-mail, telefónne číslo)

Právny základ spracovania:

(a) Nevyhnutnosť pre uzavretie a riadne splnenie zmluvy (meno, priezvisko, kontaktná adresa, tel. číslo, email, DIČ v prípade podnikajúcich fyzických osôb)
(b) V prípade zasielania obchodných oznamov váš prípadný súhlas

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám:

(a) Vaše osobné údaje neposkytujeme žiadnym tretím stranám a na žiadne účely.

Záverečné ustanovenie:

(a) Vaše osobné údaje nezhromažďujeme a nevyhodnocujeme. Slúžia výhradne na účely uzavretia kúpnej zmluvy medzi odberateľom a dodávateľom BGV s.r.o (Nestville Park) na stránke e-shopu www.nestvillepark.sk a pre správne dodanie objednávky.