fbpx

BURBEGEL PLUS

Naša spoločnosť BGV, s.r.o. – Nestville Distillery, výrobca prvej slovenskej NESTVILLE WHISKY poskytne ZADARMO každému obyvateľovi našej obce Hniezdne, ako aj obciam susediacim s katastrom obce Hniezdne dezinfekčné prípravky BURBEGEL PLUS 1 liter na každého obyvateľa:
 Hniezdne — 1430 l
 Kamienka — 1400 l
 Forbasy — 469 l
 Lacková — 164 l
 Lomnička — 2991 l
 Kolačkov — 1122 l
 Nová Ľubovňa — 3000 l
 Jarabina — 914 l
 Stará Ľubovňa — 16 366 l

Rozdáme tak 28 tisíc litrov BURBEGEL PLUS — dezinfekčného prostriedku, ktorý pomôže obyvateľom v tejto nepriaznivej situácií, v boji s pandémiu koronavírusu COVID-19.
 

CHRÁŇME SEBA A NAŠICH BLÍZKYCH!

 

10309

10119