fbpx

BURBEGEL PLUS

Naša spoločnosť BGV, s.r.o. – Nestville Distillery, výrobca prvej slovenskej NESTVILLE WHISKY poskytne ZADARMO každému obyvateľovi našej obce Hniezdne, ako aj obciam susediacim s katastrom obce Hniezdne dezinfekčné prípravky BURBEGEL PLUS 1 liter na každého obyvateľa:
 Hniezdne – 1430 l
 Kamienka – 1400 l
 Forbasy – 469 l
 Lacková – 164 l
 Lomnička – 2991 l
 Kolačkov – 1122 l
 Nová Ľubovňa – 3000 l
 Jarabina – 914 l
 Stará Ľubovňa – 16 366 l

Rozdáme tak 28 tisíc litrov BURBEGEL PLUS – dezinfekčného prostriedku, ktorý pomôže obyvateľom v tejto nepriaznivej situácií, v boji s pandémiu koronavírusu COVID-19.
 

CHRÁŇME SEBA A NAŠICH BLÍZKYCH!

 

10309

10119